Hoppa till huvudinnehåll

HÅLLBARHET

VÅR PASSION, VÅRT ANSVAR

Vi kan göra nytta för samhället. Genom att erbjuda mat som gör gott för såväl människors hälsa, som för ekosystemen. Vi ska ge människor möjlighet att äta godare och hälsosammare med frukt och grönt som bas. Våra beslut ska leda till ett mer hållbart samhälle. Inte för att vi tvingas till det av regler och förväntningar, utan för att vi tycker det är viktigt att bidra till en bättre värld.

Som en del av Greenfood strävar vi gemensamt efter de mål och värderingar inom hållbarhet och livsmedelssäkerhet som fastställts. Greenfood består av 26 bolag, där Ewerman är ett av dem. Inom hållbarhetsarbetet arbetar vi tillsammans för vi är övertygade om att vi är starkare tillsammans. Vi kan arbeta effektivare och därmed åstadkomma mer. 

Vi vill ligga i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor. Vi har en koncerngemensam hållbarhetsstrategi där vi arbetar efter FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Av FN:s globala mål valde vi ut tre mål som vi gemensamt lägger fokus på i koncernen:

VÅR MAT

GOD OCH HÄLSOSAM MAT FÖR ALLA

För att mätta en växande befolkning och bekämpa klimatförändringarna måste vi minska köttintaget och öka konsumtionen av vegetabiliska livsmedel. Det handlar om att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och en förbättrad nutrition. Samt främja ett hållbart jordbruk.

VÅRA MÄNNISKOR

OMSORGSFULL OCH TILLFÖRLITLIG ANSTÄLLNING

Vår verksamhet påverkas mycket av de människor vi arbetar med, och i alla de 26 bolagen inom Greenfood-koncernen sysselsätts omkring 1 300 personer. Alla företag drivs av ett uppdrag om att skapa en rolig, säker och hälsosam arbetsplats, fri från diskriminering och trakasserier. Hos våra leverantörer runt om i världen jobbar det ännu fler människor och vi vill garantera goda arbetsvillkor även för dem. Vi vill säkra goda arbetsvillkor inom vårt bolag och i vår leverantörskedja.

VÅR PLANET

PRODUKTION INOM PLANETENS GRÄNSER

Målet är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. När vi framställer mat använder vi och gör intrång på naturens resurser. Och det gör vi inte enbart under odling, utan även vid förädlingen, transporten, emballeringen och avfallshanteringen. Allt räknas.