Hoppa till huvudinnehåll

HÅLLBARHET

VÅR PASSION, VÅRT ANSVAR

Genom att erbjuda mat som gör gott för såväl människors hälsa som för våra ekosystemen så kan vi göra nytta för samhället. Vi ska ge människor möjlighet att äta godare och hälsosammare med frukt och grönt som bas och våra beslut ska leda till ett mer hållbart samhälle. Inte för att vi tvingas till det av regler och förväntningar, utan för att vi tycker det är viktigt att bidra till en bättre värld.

 

HÅLLBARHET OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

Som en del av Greenfood strävar vi gemensamt efter de mål och värderingar inom hållbarhet och livsmedelssäkerhet som fastställts. Greenfood består av 26 bolag, där Ewerman är ett av dem. Inom hållbarhetsarbetet arbetar vi tillsammans för vi är övertygade om att vi är starkare tillsammans. Vi kan arbeta effektivare och därmed åstadkomma mer. 

Hållbarhetsbroschyr 

VÅRA MÅL

Från infrastruktur till produkt styrs vår verksamhet av våra hållbarhetsmål, vilket gör hållbarhet till vår ledstjärna. Dessa mål är en ambitiös del av vårt DNA, och de genomsyrar varje aspekt av vårt arbete, inte bara i det vi gör utan också med våra samarbetspartners.  

Vi har delat upp vår ambitiösa hållbarhetsagenda i tre huvudområden: mat, miljö och människa. Härifrån arbetar vi med ett antal fokusområden så som matsvinn, biologisk mångfald i förpackningar och socialt ansvar för att driva arbetet framåt. 

Vi har länge arbetat med att minska våra utsläpp av växthusgaser och vi har nu tagit ett stort steg och fått våra klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi är en global standard som hjälper företag sätta klimatmål i linje med vad som krävs för att nå Parisavtalet.  Att få målen godkända innebär att våra ansträngningar för att bekämpa klimatförändringarna håller hög vetenskaplig standard. 

"För att mätta en växande befolkning och bekämpa
klimatförändringarna måste vi minska köttintaget och
öka konsumtionen av vegetabiliska livsmedel."

VÅRT GREENHOUSE

En anläggning byggd med modern teknik som ger en lägre klimatpåverkan. Detta genom bland annat effektiva kylsystem, bra isolering och modern värmeåtervinning. Greenhouse är byggt på grön betong och grön asfalt där det är möjligt. Vi har en solcellspark på taket för att täcka delar av verksamhetens elbehov och automationslösningar som bidrar till en bättre arbetsmiljö. Utöver det erbjuder vi grön laddning för alla personbilar och det är även förberett för grön laddning av lastbilar.

EKOPARK MED TRE ZONER

Greenfood och Skanska har skapat en ekopark som leder insekter och fåglar till skogs- och grönområden. Ekoparken är indelad i tre zoner: En zon har fokus på det ätbara, med bland annat valnötsträd, hassel och äkta kastanj. En annan zon är fylld med vildrosor, fläder och körsbär. I den tredje zonen härmas det skånska odlingslandskapet med alléer av bland annat ek, oxel och lind. Totalt har det planterats 23 arter av träd och buskar och 25 arter av ängsblommor.

Området fungerar också som bostäder för pollinatörer. På en södervänd kulle har ätbara växter planterats och ved har staplats upp för vildbin. Allt för att främja pollinatörernas viktiga jobb; att växter ska fortplantas. Det är helt avgörande eftersom koncernen är beroende av pollination för att få fram frukt och grönt. 

Greenhouse parkering
NYFIKEN PÅ MER?

Om du vill veta mer om koncernens framtidsvision och hållbarhetsarbete, kan du läsa vidare på Greenfoods hemsida.

LÄS MER