Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Syftet med detta sekretessmeddelande är att informera om hur Greenfood kommer att behandla dina personuppgifter i samband med marknadsföringskampanjer, konsumentkontakt eller när du ansöker om ett jobb.

Vi respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter som vi behandlar om dig vederbörligen. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Följande beskriver hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS?

Vi kommer at samla in och behandla följande personuppgifter om dig (dina ”Personuppgifter”):

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Foto

VAD ÄR SYFTET MED ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften:

 • Om du kontaktar Greenfood via vår konsumentkontakt online behöver vi samla in personuppgifter för att kunna hjälpa dig (t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Om du ansöker om ett jobb hos Greenfood kommer vi att behöva behandla ditt namn, personnummer, ett foto av dig, din e-postadress, hemadress, din bank och dina kontouppgifter.
 • Om du deltar i våra marknadsföringsaktiviteter eller kampanjer, kommer vi att behöva samla in personuppgifter om dig (t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer, hemadress) för att kunna informera dig om du har vunnit ett pris i en kampanj för att vi ska veta vart vi ska skicka detta.
 • VAD ÄR DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?
 • Om du kontaktar Greenfood via vår konsumentkontakt online behöver vi samla in personuppgifter för att kunna hjälpa dig (t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer).
 • Om du ansöker om ett jobb hos Greenfood kommer vi att behöva behandla ditt namn, personnummer, ett foto av dig, din e-postadress, hemadress, din bank och dina kontouppgifter.
 • Om du deltar i våra marknadsföringsaktiviteter eller kampanjer, kommer vi att behöva samla in personuppgifter om dig (t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer, hemadress) för att kunna informera dig om du har vunnit ett pris i en kampanj för att vi ska veta vart vi ska skicka detta.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, otillåten tillgång osv. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer som är associerade med Greenfood som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående ändamål kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi delar dina personuppgifter med andra företag inom Greenfood group, till exempel för att kunna dela ditt cv med relevanta funktioner.

Vi kan också dela dina personuppgifter med leverantörer och partners som utför tjänster för vår räkning, som tryckerier, externa rekryterare osv.

HUR LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge som ändamålet för vilket de har samlats in finns, samt så länge som är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Det innebär att dina personuppgifter kommer att lagras i som mest 12 månader.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Greenfood AB, 559035-9104, Långebergavägen 181, 256 69 Helsingborg, och med e-postadress info@greenfood.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar. Rollen som dataskyddsombud innehas av ansvarig för compliance på Greenfood, Mattias Engberg, och du kan kontakta honom på mattias.engberg@greenfood.se.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och begära att få en kopia på dessa uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig rättas, och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter. Om du har gett ditt medgivande till behandling av dina personuppgifter för ett uttryckligt syfte kan du alltid återkalla ditt medgivande. Om du önskar återkalla ditt medgivande, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna med e-postadress info@greenfood.se. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Observera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan leda till att vi kan fullgöra skyldigheter enligt avtalet. Du har också rätt att begära att få dina personuppgifter exporterade till ett maskinläsbart format samt att begära att personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig är du välkommen att kontakta oss på info@greenfood.se eller skicka ett brev till:
Greenfood AB
Långebergavägen 181
256 69 Helsingborg

Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten (integritetsskyddsmyndigheten, tidigare datainspektionen).

ÄNDRINGAR

Om några ändringar görs som rör behandlingen av dina personuppgifter, kommer vi att informera dig om ändringarna genom att publicera en uppdaterad version av detta policymeddelande.