Kommentar till ”To the last drop”

Kommentar till ”To the last drop”

Swedwatch har publicerat en rapport som lyfter fram hållbarhetsaspekter på vattenförsörjning och arbetsvillkor vid odling av grönsaker. Rapporten fokuserar på Ica-dalen i Peru och hur sju svenska företag som köper bl.a. sparris från området förhåller sig till dessa. Ett av dessa företag är Ewerman som ingår i Greenfood.

Läs mer »