Återkallelse: Äpple Royal Gala, ursprung Brasilien

Ewerman AB återkallar äpple av sorten Gala på grund av förhöjda resthalter av insektsmedel dimetoat. Återkallelsen gäller äpple från leverantör Agropecuaria Schio Ltda, Vacaria,
Dimetoat är en insekticid som används för bekämpning av insektsangrepp under odling. Funnen halt i provtagna äpplen är 0,10 mg/kg, se analysintyg. Gränsvärdet för dimetoat inom EU är 0,02 mg/kg vilket innebär att provtagna äpplen innehöll för höga halter av nämnd pesticid.

Läs mer »