Återkallelse

Det råder saluförbud för dessa äpplen, halterna var så pass höga att produkten utgör en hälsorisk och måste återkallas.

Läs mer »

Eko

Ekologiskt St Olof svenskt äpple finns nu.

Läs mer »

Äpple

Polska 60/70 Champion i lösvikt håller fin kvalitet!

Läs mer »

fruktlåda

Denna färdigpackade fruktlåda innehåller 6 kg färsk frukt och är klar för
exponering.

Läs mer »

Pages