Reklamationer

För att underlätta vid eventuella reklamationer och returer har vi tagit fram en reklamationsblankett som ska användas för att vi ska kunna ge er bästa service och reda ut vad som kan ha hänt.

Klicka här för att hämta reklamationsblankett