Noggrannhet från jord till bord

Vi har nått vår starka marknadsposition genom att ständigt ligga i framkant och utveckla nya lösningar, och att alltid sätta kvaliteten i främsta rummet.

För vår produktionsanläggning har vi upprättat ett kvalitetssystem i enlighet med BRC Global Standard Food. Systemet säkerställer att alla tjänster och produkter lever upp till avtalade kundkrav, myndighetskrav, och våra egna krav på god kvalitet. Vi arbetar även i enlighet med reglerna för GMP1, med syfte att åstadkomma produkter av önskad kvalitet i överensstämmelse med aktuella tillverkningsföreskrifter.
 
Inom Greenfood har vi ett helhetsgrepp på frukt och grönsaker. Vi hanterar både import, distribution och grossistverksamhet, såväl som förädling och försäljning. Det gör att vi kan ta ansvar för kvaliteten hela vägen, från jord till bord. Och tack vare närheten till våra kunder kan vi alltid hålla en hög servicenivå.
 
Då allt fler blir medvetna om sambandet mellan vad man äter och hur man mår, ökar också efterfrågan på frukt och grönt – med höga krav på kvalitet och smak. Krav som uppfylls med anläggningar som är certifierade enligt BRC, SQMS, KRAV och EU-ekologisk.
 
Våra produkter kommer från kontrakterade odlare, dels i vårt närområde, dels längre bort när klimatet kräver det. Gemensamt är att vi har ett nära samarbete med våra odlare, som alla är certifierade minst enligt IP SIGILL eller GLOBALGAP. Vi prioriterar hög kvalitet, matsäkerhet, spårbarhet och långsiktighet framför att alltid få absolut lägsta pris. Det gör att vi värnar lite extra om våra odlare, och de om oss. Och det gynnar så klart dig som kund.
 
Vi jobbar även hårt för att minimera belastningen på miljön. Bland annat har vi storleksoptimerade pumpar, byggt om vårt kylsystem och lämnar grönsaksavfall som används för framställning av biogas och jordförbättringsmedel. Samtidigt köper vi bara miljöcertifierade el. Räknat i CO2 har vi faktiskt lyckats minska vår carbon footprint med mer än 70% de senaste åren – och arbetet fortsätter.