Livsmedelsverket avråder

Livsmedelsverket avråder från att äta råa groddar.

Livsmedelsverket skriver i sitt senaste pressmeddelande 2011-06-27 att man avråder
från att äta råa groddar. Anledningen är otillräcklig information om orsaken till utbrottet
i Frankrike samt att de insjuknade drabbats av den mycket aggressiva bakterien E.coli O104.

Ursprunget till de misstänkta groddarna är ännu inte känt och det finns därmed en risk för
att smittade fröer kan finnas på marknaden. I avvaktan på mer information avråder därför
Livsmedelsverket från att äta råa groddar. Eftersom det inte går att säga om det är frön
eller färdiga groddar som ligger bakom utbrotten gäller rådet både groddar
som odlas hemma och groddar som säljs i butik.

 

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Livsmedels...

Helena Nielsen
Kvalitets- och miljöansvarig
h.nielsen@ewerman.se
Ewerman AB