Kvalitet hela vägen fram

För att säkerställa högsta kvalitet startar vårt kvalitetsarbete hos odlare och fortsätter efter leverans hos kund med utbildning, i produkthantering och förvaring.

Målet med vårt kvalitetsarbete är att kunna förse våra kunder med frukt och grönsaker av högsta möjliga kvalitet. För att leva upp till detta har vi varukontrollanter, som under ledning av kvalitetsansvarig, kontrollerar flödet på våra frukter och grönsaker.

När varorna anländer till vårt lager kontrolleras temperaturen och kvaliteten. Vi strävar efter en hög omsättningshastighet på lagret och de produkter som finns i innevarande lager kontrolleras kontinuerligt.

För att säkerställa att produkterna lagras och transporteras rätt, utför vi kontinuerliga temperaturkontroller. Ett litet tempkort skickas med godset som kunden sedan returnerar till oss. Vi läser av kortet i en dator där vi kan följa händelseförloppet under transporten.

Genom att arbeta med skapandet av rutiner som garanterar att våra kunder får frukter och grönsaker av bästa möjliga kvalitet.