Fokus på matsäkerhet

 

IP Livsmedelsförädling - certifikat.
Ewerman har varit certifierade sedan oktober 2011.

IP Livsmedelsförädling är en standard som vänder sig till livsmedelsföretag som är leverantörer till dagligvaruhandeln.

Standarden är ett verktyg i arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet. Grunderna i standarden utgörs av svensk lag och författningar om bland annat hygien, livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet.

Uttrycken livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet används jämsides för att beteckna resultatet av ett aktivt arbete med HACCP. HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror vid livsmedelshantering. Standardkravens efterlevnad kontrolleras regelbundet av en ackrediterad revisor.
Hämta certifikat här

EKO och KRAV Certifikat 2019
Hämta certifikat här