Ett ökande sortiment

Sedan november 2006 är Ewerman ackrediterade att själv konsumentpacka ekologiska produkter.
Enligt EU´s regler måste ompackade ekologiska produkter vara märkta med EU´s egna "eko" logotyp. De ekologiska produkter som säljs löspackade i hela kolli är styckmärkta med leverantörens egna etiketter för ekologisk odling.

Ju fler vi är som väljer ekologiskt, desto större möjlighet för odlarna att ställa om till ekologisk produktion. Att handla ekologiska frukter och grönsaker är ett enkelt sätt att påverka och visa vilken sorts produkter och vilken typ av odling vi vill ha.

Ewerman ökar kontinuerligt sitt ekologiska sortiment och allt fler väljer ekologiskt. Detta leder till ett större utbud och i förlängningen lägre priser. Vilka frukter och grönsaker väljer du?

Här hittar du vårt Eko certikat.