En stolt historia

1959 fick Helsingborg en central roll som ett Mecka för frukt & grönt. Då bildades Trädgårdshallen som sålde skånska frukt och grönsaker över en holländsk auktionsmodell. Många företag etablerade sig i regionen samtidigt som Helsingborgs hamn expanderade till att bli Sveriges ledande frukthamn. Auktionen blev Sveriges ”grönsaksbörs” och normgivande för prissättningen av svenskodlade produkter.


1964 grundades Ewerman AB och blev så småningom en av landets ledande aktörer inom branschen.


1988 färdigställdes en ny anläggning på Långeberga med den modernaste kyltekniken och hanteringsutrustningen. Detta gjorde att vi kunde fortsätta vår expandering. Även kundstrukturen ändrades från att ha varit helt inriktad mot butiksgrossister, till att även omfatta restaurang- och storköksgrossister.


1994 blev STC Interfinans AB ägare av samtliga aktier i Ewerman AB. Vid försäljningen till STC ägde Ewerman AB en tredjedel av Salico. Det företag som med stor framgång utvecklat en unik process för skurna och förpackade frukter och grönsaker, som säljs till konsument såväl som till storköksmarknaden. Salico ingår numera i STC-gruppen, som systerbolag till Ewerman. Företaget är en viktig hörnsten i vår totala produktmix som komplett leverantör.


1999 utökades lagerytan till att omfatta 6 500 m². Vid den omfattande tillbyggnaden säkerställdes möjligheten att vid varje tillfälle kunna förvara alla produkter under optimala förhållanden.

2000 gjordes den satsning på restaurang- och storköksgrossister som lett till att den delen av verksamheten numera är det största affärsområdet i bolaget. Den positiva utvecklingen ledde till att Ewerman under åren 2001-2004 var en av huvudsponsorerna till Svenska kocklandslaget. Och 2004 tog laget guldmedalj i Mat-OS i Tyskland.

2003 utökades fastigheten en gång till. Denna gång för att öka kapaciteten i samband med vår sammanslagning med Frukt och Grönsaksspecialisten. Med tillbyggnaden ökade ytan till närmare 10 000 m². Sedan dess kan vi även mogna våra bananer i en egen, modern mogningsanläggning. Vid samma tillbyggnad färdigställdes ett provkök där vi tillsammans med våra kunder kan utveckla den gröna gastronomin.

2004 i juli månad, övertog Ewerman produktionen av färdigskurna frukter och grönsaker från systerbolaget Salico. Produkterna säljs under varumärket SallaCarte. För den totala verksamheten innebar sammanslagningen att ett nytt affärsområde bildades, nämligen butiker. Sedan detta år bedrivs bolagets verksamhet inom affärsområdena: butik- och restaurangsgrossister, butiker samt utbildning. Det sistnämnda är ett eget affärsområde från 2004.


2007 
blev vår omsättning drygt 1 miljard kronor. 2008 utvecklades vi ytterligare till att erbjuda landets största specialsortiment av exotiska frukter och sällsynta grönsaker. Ewermans framgångar fortsätter med hjälp av kunnig och motiverad personal, innovativa kundgrupper och framsynta leverantörer.


2009 påbörjades arbetet med en utbyggnad av distributionsanläggningen med ett nytt och modernt höglager samt en ny salladsanläggning. En investering som fördubblar lagerkapaciteten och som bidragit till en ökad expansion. Samma år lanserade vi Eden. Ett sortiment som bemöter behovet av attraktiva produkter som ger ett tydligt mervärde.

2010 stod en helt ny salladsanläggning klar. En anläggning för färdigskuret som är i produktion 6 dagar i veckan. Anläggningen ger en ökad produktionskapacitet med större flexibilitet för våra kunder.


2012 fortsätter Ewerman arbetet med att göra sin starka marknadsposition ännu starkare. Varje år hanterar vi omkring 100 000 ton frukt och grönsaker, och vårt kompletta sortiment är en viktig konkurrensfördel.