Utökad Återkallelse KRAV Rödbetsgroddar av märket Nyttogrönt

Vår leverantör Grönsaksmästarna har informerat oss om att Länsstyrelsen har beslutat att utöka återkallelsen på KRAV rödbetsgroddar från Nyttogrönt som en säkerhetsåtgärd.

Uppföljningsproven som skickades den 4 februari visar negativt för salmonella.

Återkallelsen gäller bäst före datum 190207-190212, följande batchnr:

P440706-20

P440662-20

P440603-30

P440522-20

P440446-20

Läs mer »

Återkallelse Nyttogrönts rödbetsgroddar KRAV

Det har tyvärr påträffats misstanke om förekomst av salmonella i rödbetsgroddar av märket Nyttogrönt, som har levererats till oss av Grönsaksmästarna, vilket innebär att vi återkallar produkten. Upptäckten gjordes i Nyttogrönts egenkontroll. Återkallandet gäller rödbetsgroddar med bäst före datum 2019-02-07 och med varumärket Nyttogrönt. Om ni köpt rödbetsgroddar med bäst före datum 2019-02-07 så undvik att konsumera produkten och återlämna varan till där ni köpt den.

Läs mer »