Vi tar hänsyn till miljön

Miljöledningssystem
Miljöledningssystemet är uppbyggt kring myndighetskrav om verksamhetsutövarens egenkontroll samt kraven i ISO 14001. Systemet säkrar att gällande lagar och krav efterlevs. Egenkontrollen innefattar organisatoriskt ansvar, kartläggning av verksamhetens miljöbelastning, identifiering av betydande miljöaspekter, rutiner och instruktioner.

Vi arbetar förebyggande med att förhindra olägenheter för människors hälsa och miljön genom dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av drift- och kontrollutrustning och systematiskt undersökning och bedömning av riskerna.

Biogasframställning
Ewerman medverkar i framställning av biogas, månadsvis lämnar vi grönsaksavfall till NSR i Helsingborg som används för framställning av biogas och jordförbättringsmedel.

Ewermans grönsaksavfall för ett år resulterar i biogasproduktion på ca 50 000 kubikmeter, som kan jämföras med.....
* 55 000 liter bensin
* 15714 mils körning med lastbil/år (ca 4 varv runt jorden)
* Med vår medverkan i biogasframställning ersätter vi 262 lastbilskörningar från Helsingborg till Stockholm/år

Processen för att framställa biogas pågår i ca 30 dagar och innebär i stora drag följande.
Grovsortering som leder till framställning av rötsubstans, bakteriedödande åtgärder görs på rötsubstansen, därefter sker bildningen av rågas (biogas) som i slutändan blir fordonsgas, och dess rötrester används som biogödsel på åkrarna i vårt närområde. För detaljerad beskrivning om biogasprocessen, www.nsr.se (uppgifter från NSR & Börje Jönssons Åkeri)

 

Vid frågor kontakta:
Helena Nielsen
Tel: 042-490 11 45
h.nielsen@ewerman.se