Utökad Återkallelse KRAV Rödbetsgroddar av märket Nyttogrönt

Vår leverantör Grönsaksmästarna har informerat oss om att Länsstyrelsen har beslutat att utöka återkallelsen på KRAV rödbetsgroddar från Nyttogrönt som en säkerhetsåtgärd.

Uppföljningsproven som skickades den 4 februari visar negativt för salmonella.

Återkallelsen gäller bäst före datum 190207-190212, följande batchnr:

P440706-20

P440662-20

P440603-30

P440522-20

P440446-20

Vi beklagar det inträffade och uppmanar Er att skicka tillbaka produkten till oss, alternativt att sända den till destruktion p.g.a. risk för smitta.