Fokus på matsäkerhet

Matsäkerhet BRC - Global Standard - 100% fokus på matsäkerhet

System för kvalitet.
För vår produktionsanläggning har vi upprättat ett kvalitetssystem som är lämpligt för verksamhetens omfattning. Systemet är uppbyggt i enlighet med BRC Global Standard Food. Systemet säkerställer att alla tjänster och produkter lever upp till avtalade kundkrav, egna krav samt myndighetskrav.

För att kunna upprätta och införa ett effektivt kvalitetssystem samt tillgodose och uppfylla kraven i BRC-standarden har en kartläggning av verksamhetens processer gjorts för att fastställa ordningsföljd och samverkan av dessa, samt för att identifiera vilka rutiner som behöver dokumenteras. Vi arbetar även i enlighet med reglerna för GMP,1 med syfte att åstadkomma produkter av önskad kvalitet i överensstämmelse med relevanta tillverkningsföreskrifter. 
Hämta certifikat här

IP Livsmedelsförädling - certifikat.
Ewerman har varit certifierade sedan oktober 2011.

IP Livsmedelsförädling är en standard som vänder sig till livsmedelsföretag som är leverantörer till dagligvaruhandeln.

Standarden är ett verktyg i arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet. Grunderna i standarden utgörs av svensk lag och författningar om bland annat hygien, livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet.

Uttrycken livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet används jämsides för att beteckna resultatet av ett aktivt arbete med HACCP. HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror vid livsmedelshantering. Standardkravens efterlevnad kontrolleras regelbundet av en ackrediterad revisor.
Hämta certifikat här

EKO och KRAV Certifikat 2017
Hämta certifikat här