Återkallelse Nyttogrönts rödbetsgroddar KRAV

Det har tyvärr påträffats misstanke om förekomst av salmonella i rödbetsgroddar av märket Nyttogrönt, som har levererats till oss av Grönsaksmästarna, vilket innebär att vi återkallar produkten. Upptäckten gjordes i Nyttogrönts egenkontroll. Återkallandet gäller rödbetsgroddar med bäst före datum 2019-02-07 och med varumärket Nyttogrönt. Om ni köpt rödbetsgroddar med bäst före datum 2019-02-07 så undvik att konsumera produkten och återlämna varan till där ni köpt den.

Vi beklagar det inträffade och uppmanar Er att i första hand skicka tillbaka produkten till oss, alternativt att sända den till destruktion p.g.a. risk för smitta.